Cô gái tưới đậu – NSUT Thanh Kim Huệ, Điền Trung

https://www.youtube.com/watch?v=Jy6smE0cOFU
Cô gái tưới đậu – NSUT Thanh Kim Huệ, Điền Trung
Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời