Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt


Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt
Thể hiện: NSUT Trường Sơn, Tú Sương, Chí Bảo, vũ đoàn

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *