Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt

https://www.youtube.com/watch?v=QO0Ci7CGiYo
Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt
Thể hiện: NSUT Trường Sơn, Tú Sương, Chí Bảo, vũ đoàn

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời