Aftermovie cải lương vở Tô Ánh Nguyệt tại Rạp Âu Cơ (15/10/2017)