Cải lương vở Tô Ánh Nguyệt 15/10/2017 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ