Danh mục: NGÔI SAO CẢI LƯƠNG PHƯƠNG NAM 02/04/2017-TT NGHỆ THUẬT ÂU CƠ

Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt

https://www.youtube.com/watch?v=QO0Ci7CGiYo Trích đoạn: Bức ngôn đồ Đại Việt Thể hiện: NSUT Trường Sơn, Tú Sương, Chí Bảo, vũ đoàn Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Áo mới Cà Mau – NSUT Thanh Ngân

https://www.youtube.com/watch?v=_ZMmbBpoMaY Ca khúc: Áo mới Cà Mau Thể hiện: NSUT Thanh Ngân Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Cô gái tưới đậu – NSUT Thanh Kim Huệ, Điền Trung

https://www.youtube.com/watch?v=Jy6smE0cOFU Cô gái tưới đậu – NSUT Thanh Kim Huệ, Điền Trung Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang – NSUT Bạch Tuyết

https://www.youtube.com/watch?v=mtrBwJbVTBM Ca khúc: Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang Thể hiện: NSUT Bạch Tuyết Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Duyên phận – NSUT Thanh Ngân

https://www.youtube.com/watch?v=gyQRb_Br65A Ca khúc: Duyên Phận Thể hiện: NSUT Thanh Ngân Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Đêm lạnh chùa hoang – NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân, Điền Trung, Chí Bảo

https://www.youtube.com/watch?v=8_8pVHpVums Trích đoạn: Đêm lạnh chùa hoang Thể hiện: NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân, Điền Trung, Chí Bảo Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Lửa gần rơm – NSUT Tú Sương, Võ Minh Lâm

https://www.youtube.com/watch?v=W8W4s0CaZf4 Lửa gần rơm Thể hiện: NSUT Tú Sương – Võ Minh Lâm Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Máu nhuộm sân chùa – Võ Minh Lâm

https://www.youtube.com/watch?v=PzEKQ1YvK_k Ca khúc: Máu nhuộm sân chùa Thể hiện: Võ Minh Lâm Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Tình ca biên giới – NSUT Thanh Kim Huệ

https://www.youtube.com/watch?v=JKglpWsC_Pw Ca khúc: Tình ca biên giới Thể hiện: NSUT Thanh Kim Huệ, vũ đoàn Việt Hải Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Chiến công thầm lặng – NSUT Phượng Hằng

https://www.youtube.com/watch?v=oWRQiqD6JvY Chiến công thầm lặng – NSUT Phượng Hằng Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html