Chiến công thầm lặng – NSUT Phượng Hằng

https://www.youtube.com/watch?v=oWRQiqD6JvY
Chiến công thầm lặng – NSUT Phượng Hằng

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời