Đêm lạnh chùa hoang – NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân, Điền Trung, Chí Bảo

https://www.youtube.com/watch?v=8_8pVHpVums
Trích đoạn: Đêm lạnh chùa hoang
Thể hiện: NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân, Điền Trung, Chí Bảo

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời