Đêm Việt Nam 6 – Tình ca đêm Noel 23/12/2017 tại TT HN Quốc gia