HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN 12/02/2017-TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA