Kỷ niệm 72 năm Quốc Khánh 2/9 Rạng Rỡ Việt Nam – Full Show