Liên Khúc Bản Tình Cuối, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Dấu Tình Sầu – Lệ Quyên