Lửa gần rơm – NSUT Tú Sương, Võ Minh Lâm


Lửa gần rơm

Thể hiện: NSUT Tú Sương – Võ Minh Lâm

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *