Lửa gần rơm – NSUT Tú Sương, Võ Minh Lâm

https://www.youtube.com/watch?v=W8W4s0CaZf4
Lửa gần rơm

Thể hiện: NSUT Tú Sương – Võ Minh Lâm

Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời