Máu nhuộm sân chùa – Võ Minh Lâm

https://www.youtube.com/watch?v=PzEKQ1YvK_k
Ca khúc: Máu nhuộm sân chùa
Thể hiện: Võ Minh Lâm
Xem thêm Ngôi sao cải lương số 7 – Full Show tại đây: http://vietart.net.vn/ngoi-sao-cai-luong-phuong-nam-7-full-show.html

Trả lời