Rạng Rỡ Việt Nam – Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám & Quốc khánh 2/9