Tag Archives: tài chính

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế

Số lượng: 1 Công việc phải làm: – Trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế khi có phát sinh. – Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra và tờ khai thuế hàng kỳ. – Thực hiện việc xử lý thuế, nộp các báo cáo thuế định